एक दिन एक चोटी – गोपालप्रसाद रिमाल

गोपालप्रसाद रिमाल » Script एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्यांउँछ लाटासुधा बोल्न थाल्छन्, चल्न ओठ दुःखको सहे भनी सम्झिएका ईख फेर्न उठ्तछन् गए […]

Share this content
Read more