संविधान निर्माण: घटना र अनुभूति

– पुस्तकमा नेपालको संविधान निमार्णको लागी पहिलो संविधान सभाले व्यतित गरेको १४६१ दिन (४ वर्ष १ दिन) र दोस्रो संविधान सभाले व्यतित गरेको ६३८ दिन (१ वर्ष ९ महिना ३ दिन) गरि संविधान सभाले संविधान निमार्णमा व्यतित गरेको जम्मा २०९९ दिन (५ वर्ष ९ महिना ४ दिन) को सम्पूर्ण घटना विवरण एवं विश्लेषण छ ।

– नेपालको संविधान निमार्ण र कार्यान्वयनका हरेक घटनाहरुमा लेखकको अनुभव र अनुभुति यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ ।

– सङ्घीय संसद् एवं प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू तथा व्यवस्थापीका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको तिनै तहको संरचना र संवैधानिक आयोगहरुको अध्यावधिक विवरण समावेश छ ।

– यो पुस्तक पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भई संविधान सभाको कार्यकालमा कानून तथा न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका लेखकले संविधान निर्माणको अनुभवको आधारमा तयार पारिएको नेपालको संवैधानिक इतिहासको वृतान्त समावेश भएको ऐतिहासिक दस्तावेज हो ।

– सुशासन, दिगो विकास र समृद्धिसम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास र नेपाल बारे यस पुस्तकमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।

Share this content